Kontakt - Agro Expert - magazyn profesjonalistów rolnictwa

Najnowsze wydania

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą redakcją.

KMG Media Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57

 

redakcja@truck-van.pl
www.truck-van.pl

 

 

 

 

 

 

Redaktor prowadzący
Mirosław Ganiec
502 532 575

m.ganiec@kmg-media.pl

Wydawca
Mirosław Ganiec
502 532 575
m.ganiec@kmg-media.pl

 

 

Reklama


Jarosław Dynek
j.dynek@kmg-media.pl
tel. 694 725 118
tel. 22 213 88 28

Marcin Marczuk
m.marczuk@kmg-media.pl
tel.: 513 432 305

Remigiusz Romaniuk
r,romaniuk@kmg-media.pl
tel. 501 155 170

 

Prenumerata
tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57
prenumerata@kmg-media.pl

 

 

 

 

 

 

Wydawca (dane do fakturowania):
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
NIP: 522 294 09 47

REGON: 142231181
KRS: 0000348328, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000 zł

 

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres redakcji.

 

Współpraca redakcyjna:

Filip Bednarkiewicz,

Przemysław Dobrosławski,

Michał Donda,

Michał Kij,

Konrad Kułak,

Krzysztof Rzepczyński

Radosław Sitek

 

Zapraszamy do współpracy redakcyjnej redaktorów i dziennikarzy, a także ekspertów, specjalistów i przedstawicieli branży TSL

 

 

Reklama Sebastian Budny 513 432 305 s.budny@tsl-biznes.pl

Prenumerata tel. 22 213 88 28 fax 22 205 07 57 prenumerata@tsl-biznes.pl